Archiv autora: admin

První adventista

Prvním adventistou v Československu se stal z kraje 20. století Antonín Šimon, který si nové americké učení přivezl z Německa. Projděme s ním několik zásadních milníků v průběhu stoleté historie adventismu na území střední Evropy a podívejme se na jeho aktuální situaci dnes. V hlavní roli se představil pan Luděk Nešleha.

ZAMYŠLENÍ PRO DNEŠEK

Jeho znalost budoucnosti

Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.

Jan 13‚19

Když se dostaneme do obtížných situací, ve kterých se sami neorientujeme, hledáme pomoc někoho, kdo situaci rozumí a zná ji. Když byla mým rodičům diagnostikována rakovina, hledali jsme ty nejschopnější odborníky, kteří by jim poskytli tu nejlepší léčbu, ale také nám řekli co nejpřesnější prognózu. I když nikdo z lidí není vševědoucí, jejich informovaný odhad a posouzení situace byl pro nás velmi důležitý.

I když to je pro nás těžko pochopitelné, Bůh zná budoucnost. A některé ze zásadních událostí dějin nám dokonce oznámil předem. O jeho jedinečné schopnosti znát i věci, které ještě nenastaly, hovoří text Iz 48‚3–6. Zde se jasně mluví o tom, že Bůh odhaluje některé události jeho plánu záchrany ještě dříve, než nastanou. Aby jeho děti pochopily, až skutečně nastanou, že jde o jeho působení. V podobném duchu mluvil se svými učedníky i Ježíš. Už předem mluvil o oběti, kterou bude muset přinést, i o tom, že bude zrazen (J 13‚18.19). Smyslem těchto předpovědí bylo pomoci jeho učedníkům, aby ve chvíli, kdy se věci skutečně stanou, uvěřili, že Ježíš je Bohem poslaným Mesiášem. William Barclay k tomu poznamenává: „Ježíš věděl, co se stane. Věděl, co jej bude záchrana hříšníků stát, a byl ochotný to podstoupit. Nechtěl, aby si učedníci mysleli, že jej na kříž přivedly nepříznivé okolnosti, kterým nemohl uniknout. Nebyl zabit navzdory své touze žít; sám se pro smrt rozhodl. V době, kdy to jeho učedníci ještě nemohli vědět a tušit, chtěl je na tuto chvíli připravit, aby ji pak zpětně náležitě pochopili.“* Všechny životní okolnosti i naši budoucnost můžeme s důvěrou svěřit tomu, který zná budoucnost a který se rozhodl za nás zemřít. Dobře zná naši minulost, současnost i budoucnost. Ví, co nás v životě čeká, ale také nám zaslíbil, že se k nám vrátí.

* BARCLAY, William. The Gospel of John, sv. 2, Philadelphia: Westminster Press, 1975, s. 143

Martin Luther

Rok 2017 je připomínkou, že uplynulo 500 let od začátku evropské reformace, kdy Martin Luther v Německu zveřejnil svých 95 tezí. K této příležitosti jsme připravili osmidílný seriál o  příčinách, směrech a důsledcích procesu, ze kterého vznikly protestantské církve. Hosté Jindry Černohorského vedou dialog o tom, co je podstata a přínos křesťanství do dnešní doby a jak vypadala revoluce v církvi.