O sobotě

Bohoslužby v lužském sboru
Bohoslužby litomyšlské skupiny

Jak vypadá den pro nás tak významný?

Bible, stejně jako stará tradice Izraelců, zná jiné rozdělení dnů, než je to naše současné. Den podle nich začíná a končí západem slunce. Sobotní čas, den odpočinku, den Páně, den bohoslužeb vítáme tedy už v pátek večer zpravidla čtením určitého oddílu Písma, nejčastěji žalmu, zpěvem a modlitbou v rodině. Bohoslužby v sobotním dopoledni se naopak odehrávají v širším společenství věřících.

Nezastíráme, že nám vaše návštěva udělá radost. Vítán je každý, kdo s dobrým úmyslem přichází. Jen co se objevíte ve dveřích modlitebny, někdo k vám s největší pravděpodobností pohotově přistoupí, bez ohledu na vžitá společenská pravidla vám podá ruku a popřeje požehnanou sobotu. Jeho překvapivě důvěrné chování s neobvyklým pozdravem přijměte nikoli jako důsledek právě absolvovaných kurzů asertivity pro zaměstnance obchodních organizací, ale spíš jako vyjádření radosti, že vás rádi vidíme a přejeme si, aby se vám u nás líbilo.

Nemyslete si, že nám radost přinese jen vaše návštěva. Protože jsme na bohoslužbách příchozími všichni, naše radost se násobí. Pozdravení či prohození několika slov na uvítanou však způsobuje, že v našich modlitebnách bývá o něco víc hluku, než je jinde zvykem. Uvědomujeme si, že na tom není nic chvályhodného, a prosíme o vaši shovívavost. Učíme se dát svým projevům radosti přijatelnější formu.

Bohoslužba začíná zpěvem duchovních písní. Je možné, že vám někdo při zpěvu nabídne zpěvník. Ani takového projevu náklonnosti se nelekejte. Zpívat z něj vás nikdo nutit nebude. I když, proč byste se k ostatním nepřidali? Strach z toho, že budete vyvoláni k následující modlitbě, mít však nemusíte. První část dopolední bohoslužby právě začala. Vžil se pro ni název Sobotní škola. Vzhledem k tomu, že už více než třicet let studenti a děti v našich zemích do školy v sobotu nechodí, jistě i vás napadne, že nejde o školu standardního typu. Uvažování nad předem vybranými biblickými texty vedou učitelé – laici, což v tomto případě znamená členové sboru. Leká vás, že nejste do Sobotní školy připraveni? Možná vás uklidní ujištění, že ačkoliv má většina z přítomných v rukou studijní materiál s názvem Biblické úkoly, nejste úplně jediní, kdo uvidí ke studiu určené texty poprvé. Pokud nás navštívíte častěji, brzy zjistíte, že společné studium Písma rozšiřuje nejen vědomosti, ale že také ovlivňuje a rozvíjí vztahy mezi těmi, kteří do studijní skupiny či „třídy“ přicházejí. Sobotní škola skončí tak, jak začíná. Písní a modlitbou. K sobotní škole patří také finanční sbírka a měli byste vědět, že dávání či nedávání peněz při bohoslužbě, stejně jako kdykoli jindy, je soukromou věcí každého z nás. Je tedy jen a jen na vás, zda se i vy ke sbírce připojíte.

V následující krátké přestávce se naše řady rozvlní – to jak se děti vracejí ze Sobotní školky, tedy dětského vyučování, které probíhá ve stejném čase jako Sobotní škola. Ani dospělí nezůstávají obvykle na jednom místě. Vítají se s těmi, které nestihli pozdravit před začátkem bohoslužby, a možná že se přijdou pozdravit i s vámi.

Liturgie následující bohoslužby je velmi prostá. Jejím hlavním bodem je kázání Božího slova. Před ním se někdy čte ještě úryvek žalmu, poté následuje zpěv a modlitba. Ani při této části bohoslužby nechybí finanční sbírka, jež v tomto případě slouží k pokrytí nákladů spojených s provozem sboru a údržbou budovy. po kázání opět následuje zpěv a modlitba. Také na rozloučenou vám patrně někdo u východu z modlitebny podá ruku s pozdravem, kterému budete tentokrát určitě rozumět: „Na shledanou.“ Tohle pozdravení přijměte i jako přání. Určitě vás rádi mezi sebou znovu uvidíme.

Po dopolední bohoslužbě se někdy scházíme ke společnému jídlu či prostě jen posezení v budově modlitebny. Součástí našeho svátečního dne je zpavidla dobrý oběd. Nemáme důvod, tak jako v jiné dny, někam spěchat. Můžeme odpočívat, vyjít si do přírody, setkat se s přáteli. Často také navštěvujeme ty, kteří z různých důvodů, zvláště pro nemoc a stáří, zůstávají v sobotu sami doma. Naše děti a mladí lidé většinou netráví odpoledne doma. Mají svá vlastní setkání – například v modlitebně nebo doma u někoho z nich.

Večer, tedy konec soboty, je opět příležitostí k setkání. Se sobotou se loučíme zpěvem a čtením biblických textů. Nakonec si přejeme do dalších dnů nového týdne Boží požehnání.

Adventisté jsou známi svým jednoznačným přístupem k sobotě jako ke dni odpočinku. V sobotu nepracují. Nikdy však neodmítli ani v tento den pomoc druhým v případě nouze, přírodní katastrofy, či jiné pohromy.

Převzato z publikace Žijeme nadějí

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli