Cesta do Rwandy

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOUKCN_150523_Rwanda_2

V sobotu 23. května 2015 v 15:30 hodin proběhne v kongresovém sále Hamzovy léčebny cestopisná beseda Jany Polehna s názvem:

CESTA DO RWANDY

Přijďte si poslechnout vyprávění o misijní cestě vysokoškolské studentky do Rwandy.  Přiblíží Vám život místních lidí, jejich kulturu a další zajímavosti o tom jaká je situace v malé středoafrické zemi. Beseda bude jako obvykle provázena fotografiemi a videozáznamy. 

Rwandská republika je malý stát (asi třetinové rozlohy oproti České republice, ovšem se stejným počtem obyvatel) nacházející se ve střední Africe. Oficiálními jazyky zde jsou mimo jiné angličtina a francouzština. Hlavním městem Rwandy je Kigali, město, v němž se nacházejí jak luxusní hotely evropského typu, tak i slumy plné malých příbytků z nepálených cihel, které obývají početné rwandské rodiny. Celkově se však úroveň života ve Rwandě za několik posledních let (zvláště ve městech) velmi zlepšila.

Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou léčebnou.

Čestmír Šťovíček

Cesta do Rwandy - 23.5.2015
Cesta do Rwandy – 23.5.2015
Cesta do Rwandy - 23.5.2015
Cesta do Rwandy – 23.5.2015

Napsat komentář