Co děláme

Usilujeme o to, abychom byli přínosem pro své okolí a abychom podle svých sil pomáhali lidem. Jako sbor sponzorujeme vzdělání tří bangladéšských dětí, ve spolupráci s humanitární organizací ADRA pomáháme obětem neštěstí u nás i v zahraničí. Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou pořádáme promítání z cest nebo zajímavých filmů. Každé úterý také zveme pacienty do léčebenské kaple na setkávání nad Biblí. Každoročně pořádáme dětský den na hradě Košumberku a výtěžkem podporujeme např. místní zařízení sloužící dětem.

Co nejsrdečněji vás zveme na všechny tyto akce a budeme mít radost, pokud vám přinesou užitek, poučení či prostě jen příjemný zážitek. Velmi také uvítáme, když projevíte zájem spolupracovat s námi na přípravě těchto akcí.

Dětský den
Promítání
Benefiční koncert
Adopce na dálku
Společné dovolené
Kaple – Setkání nad Biblí

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli