Adopce na dálku

Prostřednictvím projektu BangBaby – Adopce dětí na dálku se naše sborová rodina „rozrostla“ o tři děti z daleké Bangladéše. Máme radost, že se můžeme o dostatek, ve kterém žijeme a který vnímáme jako Boží požehnání a zároveň jako zodpovědnost, podělit s těmito děti, které by jinak neměly šanci na vzdělání, případně by neměly ani střechu nad hlavou a jídlo. Jako sbor podporujeme tyto děti: Kathee Toju, které jsou z našich příspěvků hrazeny školní pomůcky a školné, protože otec obtížně uživí celou rodinu z dělnického platu, Bideshi Chakma, která ztratila rodiče a strýc, který ji dříve podporoval, má sám velkou rodinu a už se o ni nemůže postarat a Simon Ruram, jenž také přišel o rodiče a jeho příbuzní nemají žádnou půdu k obživě a nemohou se tak o něj starat. Těmto dvěma sirotkům je kromě školného a pomůcek placeno také ubytování, oblečení a strava, kterou dostávají třikrát denně.

Vyberte si „svoje“ dítě a pomozte tak adresně a účinně konkrétnímu člověku – to jsou nejlépe investované peníze! A radost, kterou vám to přinese, stojí za to.

Projekt BangBaby – Adopce dětí na dálku je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých bangladéšských dětí formou sponzorování jejich vzdělání. ADRA Česká republika s přispěním „adoptivních rodičů“ – dárců tímto projektem zajišťuje vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, a podílí se tak na usnadnění vstupu dětí do života. Největší důraz se v projektu klade na vzdělání. Součástí projektu jsou však také podpůrné a často nezbytné potravinové a zdravotnické programy spolu s programy rekonstrukčními.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli