Dětský den

Košumberským dětským dnem se snažíme udělat radost dětem – jednak místním a z blízkého i dalekého okolí a také těm, které se léčí v Hamzově léčebně. Zároveň se snažíme, aby maximum nákladů na uspořádání pokryly dary od sponzorů a aby výtěžek ze vstupenek, tomboly a dobrovolných příspěvků mohl posloužit některé instituci, která se věnuje dětem. Organizaci zajišťují – pochopitelně bez nároku na odměnu – dobrovolníci humanitární organizace ADRA z pobočky v Luži a Litomyšli.

Chcete se připojit?
Dětský den se k naší radosti setkává s velkým zájmem s každoroční návštěvností kolem 400 dětí i dospělých. Rádi bychom proto v této tradici pokračovali, k tomu ale potřebujeme podporu sponzorů. Rozpočet akce je přibližně 10 000,- Kč, což představuje především nákup odměn pro děti, hračky a sladkosti do tomboly, zajištění potřeb pro jednotlivé soutěže, proplacení cestovného pro účinkující (herce a případně další účinkující) a náklady na propagaci – plakáty apod. Pokud nám v tomto můžete být jakkoli nápomocni, velmi uvítáme, když se nám ozvete.

Jak jsme začínali
V roce 2004 jsme se pustili do velkého dobrodružství – realizace nápadu uspořádat dětský den, pro který je hrad Košumberk jako stvořený, tedy samozřejmě za předpokladu, že vyjde počasí. Tak jsme připravili soutěže, odměny a spoustu dalšího a s napětím očekávali, jestli někdo přijde. Připraveno jsme měli stovku „startovek“, na které děti sbírají razítka ze soutěžních stanovišť, a to jsme si mysleli, že jich máme fůru. Jenže před začátkem se přivalilo takové množství lidí, že jsme startovky a jiné věci museli ještě narychlo dodělávat a doplňovat – no bylo to neuvěřitelné!

1. Košumberský dětský den (2004)

Díky dobře fungující spolupráci s TJ Léčebna Košumberk si půjčujeme jejich sportovní vybavení na některá soutěžní stanoviště, a tak výtěžek ve výši 5 070,- Kč putoval právě na podporu činnosti této organizace.

 2. Košumberský dětský den (2005)

Lužské mateřské škole jsme věnovali výtěžek ve výši 5 001,50 Kč jako příspěvek na rekonstrukci a vybavení školkové zahrady.

 3. Košumberský dětský den (2006)

Dětský den „v obležení rytířů“ přinesl lužské Obecní knihovně 57 dětských knížek za 5 013,- Kč.

 4. Košumberský dětský den (2007)

Tento ročník měl podtitul „Z pohádky do pohádky“ a Dětskému neurologickému oddělení Hamzovy léčebny na pavilonu E jsme přispěli na rehabilitační pomůcky částkou 8 450,- Kč.

5. Košumberský dětský den (2008)

Na hradě se objevily postavičky z večerníčků a lužské školce jsme předali 10 500,- Kč.

6. Košumberský dětský den (2009)

Tenhle den byl indiánský, byť musel být o dva týdny odložen, protože v původní den konání lilo a lilo a lilo a další neděli zase, tak až druhou červnovou neděli se zadařilo. Trochu se to podepsalo na návštěvnosti, ale zas ne tolik a stejně to bylo povedené!

Fotogalerie 6.KDD zde

7. Košumberský dětský den (2010)

Fotogalerie 7.KDD zde

8. Košumberský dětský den (12. června 2011)

Srdečně vás všechny zveme v neděli 12. června na hrad! Vezměte kamarády a dobrou náladu s sebou!

9. Košumberský dětský den (10. června 2012) s názvem ODPOLEDNE V AFRICE

Něco o nemocnici v Itibu, kterou jsme podpořili: www.kena.websnadno.cz

10. Košumberský dětský den (2013)

11. Košumberský dětský den (2014)

12. Košumberský dětský den (2015)

13. Košumberský dětský den (2016)

14. Košumberský dětský den (4.června 2017)
fotky již na stránkách v sekci : GALERIE

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli