Historie lužského sboru

záložka

V sobotu 14. června 2008 si náš sbor slavnostní bohoslužbou připomněl 100. výročí svého založení. Prohlédněte si fotografie.

Na výpravu do historie lužského sboru se můžete vydat prostřednictvím prezentace.

Lužský sbor Církve adventistů sedmého dne byl založen v roce 1908 jako osmý na tehdejším území českých zemí, ale po pražském sboru teprve jako druhý česky mluvící sbor. V polovině roku 1908 se v českých zemích nacházelo 82 adventistů.

V Praze byl u jedné firmy zaměstnán soustružník kovů Emanuel Balcar, který pocházel z Luže. Emanuel Balcar se v letech 1905 až 1906 stal členem pražského sboru a rozhodl se opustit výhodné zaměstnání a odstěhovat se zpět do rodné Luže, aby se i tam lidé dozvěděli radostnou zprávu o druhém příchodu Pána Ježíše. V roce 1907 se vrátil do Luže a již o rok později tam byl založen sbor, ze kterého během let vyšla řada kazatelů: Josef Doubravský (později dlouholetý předseda církve v Československu), Vincenc Kroulík, Josef Cepl (pozdější tajemník a vydavatel adventistické literatury), Antonín Pražan, Bohumil Teplý, Karel Hurta, Václav Kysilko (dlouholetý hospodář ústředí církve), Josef Cepl (předseda Českého sdružení CASD) a Martin Žůrek.

Převzato z:
Piškula, Jiří: Dějiny adventistů sedmého dne v Čechách, a Moravě a ve Slezsku, Praha 2009
Drejnar, Jiří: Boží stopy na cestě církve. Počátky a vývoj Církve adventistů v Čechách, Praha 2008.

Obě knihy si můžete půjčit v naší sborové knihovně.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli