Svědectví pamětníků

„Budoucnosti se nemusíme obávat, pokud nezapomeneme, jak nás Pán vedl a co nás v minulosti naučil.“
EGW 3SM 162
„Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“
G. Santayana, The Life Of Reason I.

Vědomi si pravdivosti obou těchto citátů, nechceme vytahovat staré křivdy, ale připomínat si statečnost a zásadovost našich bratrů a sester, kteří byli nuceni zažívat krutost a všemožnou šikanu ze strany komunistických úřadů, vězení a lágrů. Jsme Bohu vděčni, že v současnosti můžeme žít ve společnosti uznávající náboženskou svobodu umožňující nám jak svobodné shromažďování se k bohoslužbám, tak i práci ve prospěch našeho okolí.

Pamětníci perzekuce členů Církve adventistů sedmého dne na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů

Český rozhlas: Příběhy 20. století – Příběhy členů Církve adventistů sedmého dne 1. díl

Český rozhlas: Příběhy 20. století – Příběhy členů Církve adventistů sedmého dne 2. díl

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli