Dětské

Kompletní seznam knížek pro děti najdete zde.
Kontakty, na kterých si můžete domluvit vypůjčení, najdete zde.
Podívejte se na několik ukázek:

obrázekNeobyčejná dobrodružství
Radek Daniel, Lenka Procházková

Kniha Neobyčejná dobrodružství vás zavede do světa malých hrdinů, kteří se stejně jako vy, kluci a holky, potýkají s nejrůznějšími problémy. Vašek, Ema, Martin, Lea, Věra a mnohé další děti se do jejich řešení vrhají s opravdovou vervou a odvahou. Bez rozmyslu se pouštějí do zápasu s vysavačem, s invalidním vozíkem cestují metrem a vlakem, pokoušejí se vysvobodit smutnou princeznu ze zakletí, zápasí se strašlivým Podpostelníkem, který po setmění vylézá ze svého úkrytu, a bez dovolení trhají u sousedů třešně. Pod jejich rukama se ze zdánlivě obyčejných situací stávají neobyčejná dobrodružství, jejichž součástí můžete být i vy. Proto neváhejte a pusťte se do čtení. Neobyčejná dobrodružství jsou tu pro vás, neobyčejné kluky a holky.

obrázekO hvězdičkách a skřítcích
Ludmila Loderová

Jsou hvězdičky, které nás ochraňují a šeptají nám jen krásné věci. Jsou ale i oškliví a nebezpeční skřítci, kteří – pokud je budeme poslouchat – mohou vyrůst v obry. Naštěstí existuje babička, která ví, jak je možné skřítky přemoci. Vypráví svým vnoučatům různé příběhy, na kterých děti mohou pochopit pravdu o působení dobra a zla v jejich životech. Kniha je určena pro mladší děti od 5 let.

obrázekKuňka a rybníček Kvákykvák
Ludmila Loderová

Autorka napsáním knihy vzala na sebe nelehký úkol seznámit naše děti s křesťanským chováním pomocí příkladů. Vždyť děti dnes žijí v nevěreckém prostředí a působí na ně i silný vliv některých pořadů televize. Zachovat křesťanský způsob chování a nenechat se strhnout špatným příkladem kamarádů vyžaduje i u dětí silné sebezapření. A tomu napomáhá právě tato kniha.
V každé z 56 kapitol je řešen nějaký problém a různé situace i těžkosti ve světě žabí rodiny. Jejich řešení je nenásilně přirovnáváno k problémům, které často prožívají věřící lidé a jejich děti. V příbězích se žabky dostávají do situací, které jsou dětem z věřících rodin dobře známé. Celkové zaměření pro chování našich dětí je v celé knize směrováno křesťanskou zásadou: „Co chceš, aby dělali lidé tobě, to dělej i ty jim. A co nechceš, aby ti dělali, to jim taky nedělej.“
Příběhy jsou doplněny milými ilustracemi malířky Dariny Krygelové.

obrázekVěrní přátelé (1-5)
Etta B. Degering

Bohatě ilustrované knihy pro děti předškolního a mladšího školního věku, obsahující multimediální CD s namluveným textem a hrou pro děti. Menší děti mohou díky přiloženému CD poslouchat předčítaný text a prohlížet si obrázky. Knihy jsou ale vhodné i pro začínající čtenáře.
V prvním dílu se děti seznámí s napínavou záchranou malého Mojžíše, dětstvím Pána Ježíše a událostmi v životě Josefa a jeho bratří.
Druhý díl přináší dva příběhy z Nového zákona – jak Pán Ježíš utišil bouři a jak se rád setkával s dětmi – a dva příběhy ze Starého zákona – o malém pomocníku Samuelovi a o Davidovi, který – ač nejmladší z rodiny – byl vybrán za nového krále Izraele.
Třetí díl přibližuje dva výjimečné skutky Božího proroka Elíši – uzdravení Naamána a vzkříšení malého chlapce. Hospodinova velikost se ukáže také na hoře Karmel v příběhu o proroku Elijáši. Poslední kapitola vypráví o chlapci, který dal Ježíši pět chlebů a dvě ryby.
Čtvrtý díl vypráví čtyři příběhy ze Starého zákona – o chlapci Jóašovi, který se stal králem, o odvážné královně Ester, o sekeře, která sama vyplavala, a také známý příběh o potopě a Noemově arše.
V pátém dílu se děti seznámí s událostmi v životě Daniela, dozví se, proč Zacheus vylezl na strom, a s pastýřem Jábalem budou hledat jeho ztracenou ovečku.

obrázekFilip na ostrově Šťastného života
Renata Kaminská

Další díl Filipových dobrodružství vás zavede na ostrov, který napadli Zlostníci. Filip a jeho přátelé chtějí obyvatelům ostrova pomoci. Aby mohli Zlostníky vyhnat, potřebují najít pět vzácných truhlic a jejich poklady odevzdat náčelníkovi. Podaří se jim Zlostníky přemoci? A co najdou v truhlicích?
Autorka vychází z Úmluvy o právech dítěte a s pomocí tajemného pokladu čtenářům vysvětluje, co znamená právo na život, svobodu, ochranu, pomoc a vzdělávání.

obrázekFilipova prázdninová dobrodružství
Renata Kaminská

V tomto díle vás čeká mnoho napínavých dobrodružství. Ve Velkoměstě se kamarádům podaří vyřešit nebezpečnou dopravní situaci. Při návštěvě zoo se Filip nezachová čestně, ale najde odvahu se omluvit. Nakonec si děti zaletí s doktorem Přírodou do zátoky Dětských ostrovů, kde zažijí hned několik nebezpečných situací – na pískovišti objeví podivnou „hračku“, zjistí, že skákat do neznámé vody se nevyplácí, a poznají, že ne všichni dospělí to s nimi myslí dobře.

obrázekFilipova nová dobrodružství
Renata Kaminská

Filip, Klárka, doktor Příroda a jejich ostatní kamarádi zažívají nová dobrodružství. Příběhy svými tématy zasahují do oblasti vztahů mezi dětmi a ukazují na šikanu, vysvětlují principy zdravého stravování, varují před závislostmi na hracích automatech a povzbuzují ke zdravému pohybu.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli