Rodina

Kompletní seznam knih s tématikou psychologie, rodiny, manželství či výchovy najdete zde.
Kontakty, na kterých si můžete domluvit vypůjčení, najdete zde.
Podívejte se na několik ukázek:

obrázekBýt sám sebou
James Dobson
Můžeme našim dětem pomoci s komplexy méněcennosti? Co můžeme udělat pro to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti?
Dnešní svět uznává pouze dvě měřítka, podle nichž hodnotí člověka: krásu a inteligenci. Není snadné učit naše děti, že mají hodnotu takové, jaké jsou. Dr. Dobson předkládá dvanáct způsobů vytváření zdravého sebevědomí v dítěti.

obrázekDěti a hranice
Henry Cloud, John Townsend
Kniha navazuje na úspěšný titul HRANICE, rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi. Pomáhá řešit problémy spojené s impulsivností, kňouráním, lhostejností k rodičům, agresivním jednáním, konflikty ve škole, předčasným sexem a drogami.

obrázekVýchova chlapců
James Dobson
Rozsáhlá práce předního amerického psychologa, který se stal v oblasti výchovy poradcem několika prezidentů, nás uvádí do světa chlapců. Zejména do jejich nesnadné výchovy a také nelehkého postavení mužů a otců v extrémě feminizujícím se světě.

Práce, která vychází z mnohaleté zkušenosti autora, mapuje mimo jiné:

* komplikovanost vztahu otce a syna;
* vliv matky na zdravý vývoj chlapce;
* obtíže spojené s kázněním „nezvládnutelných“ chlapců;
* správnou motivaci pro studium i práci;
* důvody, proč chlapce chránit před ponižujícím zesměšňováním;
* kořeny homosexuality a její možné řešení;
* zápasy, kterými procházejí svobodné matky a osamělí otcové při výchově chlapců;
* důležitost role, kterou ve výchově mohou sehrát prarodiče a širší rodina.

Za klíč ke kvalitnímu otcovství považuje James Dobson především cílené budování vztahu s dětmi a také dostatek času.

obrázekJak vychovat báječné děti
Henry Cloud, John Townsend
Kniha pomáhá proniknout do tajemství úspěšné výchovy dětí a pomáhá rodičům poskytnout dětem to, co skutečně potřebují: povzbuzení, dobrý základ pro život a vliv na růst jejich charakteru.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli