Zkušenosti

Kompletní seznam knih s životními příběhy a osobními zkušenostmi najdete zde.
Kontakty, na kterých si můžete domluvit vypůjčení, najdete zde.
Podívejte se na několik ukázek:

obrázek3 a 1/2 roku aneb americký sen v Česku
Radim Passer

Na konci června roku 2005 zveřejnil jeden prestižní český týdeník seznam 100 nejbohatších Čechů. První třetinu seznamu uzavíral Radim Passer s poznámkou autora článku, že jde o nejvýznamnějšího tuzemského developera a rovněž praktikujícího křesťana.
Shodou okolností pár dnů na to Radim Passer (42) dokončil rukopis biografické knihy, na které intenzivně pracoval několik měsíců, aby věrně podal svědectví nejen o svém podnikání a soukromém životě, ale i o své cestě od neznaboha k neochvějně věřícímu v Ježíše Krista.
Upřímná, zcela otevřená Passerova zpověď osloví bezpochyby každého čtenáře. Toho, koho zajímá, jak se dělá byznys; toho, koho láká nahlížet „až do kuchyně“ známých lidí; toho, kdo – stejně jako ještě před nedávnem Radim Passer – hledá jediný správný směr svého života…

obrázek3 a 1/2 roku II aneb s vírou a odhodláním
Radim Passer

Povzbuzen kladným ohlasem své knížky, pustil se Radim Passer v průběhu roku 2006 do pokračování ve vyprávění o svém životě. Sledujeme v něm časový úsek od dubna 2002 do podzimu roku 2005. Víra v Boha je už v Passerově životě pevně zakotvena, v jejím důsledku už soukromý život postrádá bouřlivosti, developerská práce se mu díky Božímu požehnání výborně daří. To však neznamená, že jeho život byl v oněch letech nudný! Právě naopak. V této knize sledujeme, jak lidé, kteří ještě nedávno byli Passerovými přáteli a kteří si odnesli z jeho firmy mnoho desítek milionů korun, si objednali jeho zavraždění profesionálním zabijákem!
Nejen Radim Passer sám, ale celá jeho rodina tak byla nucena po nějaký čas žít ve zvláštním režimu, ke všemu chráněna vlastními prostředky, neboť – jak se v knize dozvíme – náš stát nebyl schopen poskytnout ochranu člověku očividně ohroženému na životě.
Do tohoto druhého dílu se bez jakýchkoliv problémů lehce vpraví i čtenář, který neměl možnost přečíst si 1. díl knihy.

obrázekZlaté ruce
Ben Carson, Cecil Murphey

Ben Carson je přednostou neurochirurgie fakultní nemocnice Univerzity Johna Hopkinse. Je znám jako tvůrce několika převratných chirurgických postupů i jako lékař, který nejsmělejší naděje proměňuje ve skutečnost. V prvním příběhu s příznačným názvem „Zlaté ruce“ jej sledujeme od dětství až po postavení věhlasného neurochirurga. Životopisné Casronovo vyprávění vstupuje do světa tiše, avšak důstojně a v klidném toku vyprávění poskytuje i prostor k zamyšlení či inspiraci.

obrázekŠirší souvislosti
Ben Carson, Cecil Murphey

V knize ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI věhlasný neurochirurg svěřuje čtenářům svoji základní životní filozofii, která utvářela jeho samotného a která způsobila, že překonal počáteční neúspěchy a dnes má dalekosáhlý vliv. Není zde návod, JAK dosáhnout v životě úspěchu, jsou zde důvody, PROČ to dělat. Je to kniha o nalézání životní perspektivy, která promění naše priority, bude motivovat naše úsilí a inspirovat naše snahy změnit prostředí, ve kterém žijeme.

obrázekÚniková cesta
Herbert Ford

John Henry Weidner, hrdina největšího holocaustu v dějinách, zachránil životy osmi stům Židů, více než stovce spojeneckých letců a mnohým dalším, kteří utíkali před nacistickou zlovůlí. Lidé ne tak mravně silní by možná nad okolní brutalitou přivírali oči, ale Weidner se nenechal zastrašit a statečně čelil nebezpečí uvěznění a mučení. 25. května 1978 ocenil stát Izrael J. H. Weidnera za činnost v podzemní organizaci Holandsko-Paříž titulem Spravedlivý mezi národy. U této příležitosti byl pozván, aby zasadil strom svatojánského chleba u tabulky se svým jménem na jeruzalémské třídě Spravedlivých mezi národy.

obrázekVe službě Mistra
Jan Špinka

Další z řady životních zkušeností edice Život s Bohem. Tentokrát se seznámíte s bratrem Janem Špinkou a jeho působením především v oblasti Znojma, Moravských Budějovic a okolí. Jde o podivuhodné příběhy spjaté s navazováním přátelství s mnoha lidmi prostřednictvím studia Bible. Jsme si jisti, že obohatí každého čtenáře, zvlášť když bude osloven mnoha úžasnými projevy Boží milosti v životě těch, kteří si poselství evangelia nechtěli nechat jen pro sebe.

obrázekBěh života českých emigrantů v Berlíně v 18.století
Edita Štěříková

Obsáhlá práce věnovaná poslední vlně nekatolických exulantů z českých zemí. Zahrnuje i vlastní životopisy exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy, dokumentární fotografie.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli