Zdraví

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, nesestávající se jen z absence nemoci nebo vady“.
Církev adventistů na základě Bible k tomuto výčtu dodává také duchovní složku jakožto nedílnou součást každého člověka (viz např. 1. Tesalonickým 5,23).

Dosažení a udržení stavu označovaného jako zdraví je z velké části podmíněno dodržováním pravidel nazývaných souhrnně jako zdravý životní styl, pomocí kterého se dostane tělesné, duševní i duchovní stránce člověka co nejkvalitnější péče a naplnění jejich specifických potřeb.

Boží zájem o člověka, o jeho zdraví a dobrý, harmonický, kvalitní tělesný život lze dobře shrnout do programu, jehož anglický název zní NEWSTART (nový začátek). Každé písmeno tohoto názvu je počátečním písmenem určitého hesla, které vyjadřuje, na které podstatné věci v životě člověk nemá zapomenout. NEWSTART obsahuje osm písmen, a tedy osm zásad zdravého životního stylu:
N (nutrition) – výživa
E (exercise) – pohyb
W (water) – voda
S (sunshine) – sluneční svit
T (temperance) – střídmost
A (air) – vzduch
R (rest) – odpočinek
T (trust in God) – důvěra v Boha

Pokud máte chuť, vyzkoušejte některý ze zdravých a dobrých receptů: Recepty.

Pár informací a odkazů pro zdravější život najdete na stránce: Bio i nebio.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli