Mám problém s…

Mít problém je normální. Je to smutné, ale je to tak. Nějaký problém má každý člověk a těch, kdo mají problém opravdu velký, je víc než se zdá.

Pozitivní na tom je, že celé zástupy lidí řešily nebo řeší stejnou či podobnou záležitost jako já nebo jako ty. Tím pádem tu jsou osvědčené postupy, jak se problému zbavit, jsou tu lidé, kteří druhého pochopí a pomůžou. A hlavně je tu Pán Bůh, který od stvoření světa nedělá snad nic jiného než že řeší problémy – moje, tvoje a každého člověka, který tu byl, je nebo bude.

Jedněmi z nejnepříjemnějších a nejnebezpečnějších problémů jsou různé závislosti. Závislost vzniká někdy nepozorovaně, jindy zase velmi nenadále. Člověk se může stát závislým na vyloženě špatných a obecně odsuzovaných věcech, ale také na věcech původně dobrých, ale zneužitých oproti jejich pravému smyslu a účelu.

Každá závislost nakonec člověka výrazně omezuje v jeho prožívání a možnostech. Být závislým znamená doslova ztratit svou vnitřní svobodu.

Mít problém není hanba. Není ostuda mít veliký problém. Hanba a ostuda je nechat problém růst a nechat se problémem ničit.

Náš život je určován našimi návyky. A naše návyky jsou ovocem opakovaného jednání… Dimenze jednání je nesmírně důležitá, protože v ní se formují naše dobré a špatné zvyky – jejím prostřednictvím můžeme dospět k jakékoli závislosti, ale můžeme také rozetnout kruh, který nás drží v zajetí škodlivého chování.

Vykroč na cestu ke svobodě! Vyhledej pomoc (odborníků, rodiny, dobrých přátel, církve) a spolehni se na Boha. On udělá vše a použije veškerou svou moc, aby ti pomohl.

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli