NEWSTART

NEW START logo
Co to znamená NEWSTART? Nový začátek pro naše zdraví!

Mezinárodní ozdravný program zdravého životního stylu „NEW START“ (Nový začátek), který v ČR zastřešuje o.s. Život a zdraví, probíhá ve více jak 100 zemích světa a zaměřuje se na prevenci civilizačních onemocnění a léčbu upraveným a vyváženým životním stylem.

Zároveň vychovává a snaží se vést nastupující generaci ke zlepšení svého zdraví a kvality života.

Slovo pochází z osmi počátečních písmen osmi pro život a zdraví důležitých zdravotních principů:

Nutrition — výživa
Exercise — pohyb, cvičení
Water — voda, vodoléčba

Sunshine — sluneční svit
Temperance — střídmost a vyváženost
Air — čerstvý vzduch a správné dýchání
Rest — odpočinek, spánek
Trust — důvěra, postoj víry a pozitivní životní orientace

Jednoduchou, praktickou, komplexní a motivující formou klade důraz na prevenci, celostní léčbu a pozitivní životní orientaci. Jeho aplikace dokáže podstatně zpomalit nárůst civilizačních nemocí nebo je v mnoha případech zcela zastavit.

Více o NEWSTARTu

Napsat komentář

Oficiální web sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži a skupiny v Litomyšli